เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขอร่วมส่งความสุขแก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยปฏิทินตั้งโต๊ะชุด “ปี 2562 ตำรับไทย ภูมิปัญญาแห่งการกินดีอยู่ดี” โดยนำเสนอตำรับอาหารไทย มรดกที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นอาหารที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชสมุนไพรนานาชนิด รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อให้คนรุ่นใหม่ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและร่วมอนุรักษ์ไว้ เช่น ตำรับสามัญประจำบ้าน ตำรับล้างพิษ ตำรับคลายร้อน ตำรับปลายฝนต้นหนาว ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบพระคุณแด่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และในโอกาสปีใหม่ที่จะถึงนี้ กรุงเทพประกันภัยขอให้ทุกท่านประสบความสุขทั้งกายและใจสุขภาพแข็งแรงดำเนินชีวิตด้วยความอุ่นใจไร้กังวลตลอดปีและตลอดไป

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here