ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ เจตนาดี อวอร์ดส 2561 (JETTANADEE AWARDS2018) สาขาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นแห่งปี จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสถาบันเจตนาดีเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจัดพิธีประกาศและมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีเจตนาดีต่อชาติ บ้านเมือง หรือมีความสำเร็จในอาชีพแห่งตน ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here