นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานในพิธีมอบอาคารหอพักนักเรียนให้แก่โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกรุงเทพประกันภัยได้สนับสนุนเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในการจัดสร้างอาคารหอพักสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้พักอาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเรียนหนังสือในช่วงเปิดภาคเรียน รวมทั้งยังใช้เป็นที่พักของนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน โดยมีนายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 3 เป็นผู้แทน สพฐ. ในการรับมอบอาคารหอพักดังกล่าว ณ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here