อีไอซีประเมินเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ CLMV ยังคงขยายตัวสูงราว 6.5-7% ในปี 2019 ด้วยแรงสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยกลุ่มประเทศ CLMV อาจได้รับผลบวกจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตมายังกัมพูชาและเวียดนามเพื่อเลี่ยงภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ในขณะที่ การส่งออกจะเร่งตัวตามความต้องการจากตลาดโลกในหมวดสินค้าที่เน้นใช้แรงงานในการผลิต ภายใต้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้าต่างๆ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMV จะยังคงคึกคักจากจำนวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มขึ้น และความต้องการภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวตามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ CLMV ในปี 2019 มาจากปัญหาภายในประเทศ ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้น และการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะจีน

โดย:      ดร.ยรรยง ไทยเจริญ

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด

Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน

ดร. ธนพล ศรีธัญพงศ์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส

จิรามน สุธีรชาตินักวิเคราะห์

กัลยรักษ นัยรักษ์เสรี นักวิเคราะห์

EIC Online: www.scbeic.com LINE: @SCBEIC

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.