พัชรา ทวีชัยวัฒนะ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร มอบเงินบริจาคจาการจัดกิจกรรม Charity Fun Fair 2018 เพื่อหัวใจใหม่ ให้เด็กไทย หลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 410,998 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการต่างๆของมูลนิธิ   โดยมี จตุพร  ลิ้มปิยะศรีสกุล (กลาง) และ พนิดา  ชอบวณิชชา (ซ้าย)  กรรมการ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ  เป็นผู้แทนรับเงินบริจาค ณ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ถ.เพชรบุรี

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here