บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน BKI Safety Day 2018โดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ คปอ. (Safety Health and Environment : SHE) ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันภัยต่างๆ พร้อมกับมอบรางวัลการประกวดพื้นที่ 5ส ยอดเยี่ยมประจำปี 2561 ให้แก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐาน5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) และเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งยังมีบริการตรวจวัดมวลกระดูกและให้คำแนะนำด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ การจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยหรือระงับภัยเบื้องต้น เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง เครื่องตัดไฟรั่ว กล้องหน้ารถและกล้องวงจรปิดในราคาพิเศษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการอบรมพนักงานและบริษัทผู้เช่าภายในอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนมีการซ้อมอพยพหนีไฟทั่วอาคารและสาธิตวิธีการดับไฟอีกด้วย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในอาคารและบุคคลภายนอกเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561

บรรยายใต้ภาพ

SafetyDay 01:นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

SafetyDay 02:มอบรางวัลการประกวดพื้นที่ 5ส ยอดเยี่ยมประจำปี 2561

SafetyDay 03: ร่วมชมการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัย

SafetyDay 04-06: การสาธิตวิธีการดับไฟ

SafetyDay 07-08: คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ BKI

SafetyDay 09: อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนการซ้อมหนีไฟ เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here