ธนาคารกสิกรไทยจัดทำหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประมวลพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเพื่อให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ โดยมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศ ตลอดถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด ผู้สนใจอ่านได้ทาง www.นวมินทรบรมนาถราชไมตรี.com หรือดาวน์โหลดอ่านฟรีจากแอปฯ Ookbee

 เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

นายอนัน ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย

นางสาวอาจารีย์ ศรีรัตนบัลล์ เอกอัคราชทูตประจำกระทรวง

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.