นงนุช บูรณะเศรษฐกุล (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แถลงข่าว “นโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมี ไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร, เจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม และ เมขลา   เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ร่วมแถลงข่าวด้วย ณ โรงแรม เกียวโต-โตเกียว (Kyoto-Tokyo Hotel) เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้

 

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล                       ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2.คุณมนต์ฤดี อัครราช                          ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3.คุณเจษฎากร โคชส์                           รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

4.คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล                กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

5.คุณไพศาล อ่าวสถาพร                     รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

6.คุณเมขลา เนติโพธิ์                            รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหารสำเร็จรูป บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

7.คุณจิราลักษณ์ ณ เชียงตุง                ผู้อำนวยการฝ่าย Marketing Excellence บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.