ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดตัว “บัตรเดบิต SCB SWUแมงมุม” บัตรแรกที่ให้คุณทั้งแสดงตัวในองค์กร และเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เพื่อผลักดันและสร้างต้นแบบของสังคมไร้เงินสด หรือCashless Society พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล (Ecosystem) ภายในสถาบันการศึกษา โดยบัตรเดบิต SCB SWU แมงมุมถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ Smart University ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และมศว. ในการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้นิสิต คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เป็นสังคมต้นแบบของ Cashless Society หรือ สังคมไร้เงินสด และพร้อมรับการเข้ามาของกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ผ่านประสบการณ์จริง

         นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า “การร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเปิดตัว บัตรเดบิตSCB SWU แมงมุม ครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนและขยายฐานผู้ใช้งานบัตรแมงมุมให้มากยิ่งขึ้น โดยรวบรวมบริการต่างๆ ครบถ้วนภายในบัตรเดียว ไม่ว่าจะเป็นใช้แสดงตัวตนในองค์กร สามารถใช้เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ใช้สำหรับการเดินทางระบบขนส่งมวลชนตามแผนการให้บริการของบัตรแมงมุม นับเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ถือบัตรไม่ต้องพกเงินสดหรือพกบัตรหลายใบอีกด้วย สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทางบมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ BTSC ได้ยื่นขอสเป็กของบัตรแมงมุมไปศึกษาแล้ว คาดว่าจะนำไปศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบหัวอ่านบัตร เพราะต้องลงทุนสูง และยังต้องรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย ขณะที่การรวมระบบเดบิตและแมงมุมเป็นกระเป๋าเดียวนั้น จะพัฒนาในเฟสต่อไปในปลายปี 2562 ระบบตั๋วร่วมจะพัฒนาเป็นแบบ EMV รับได้ทั้งบัตรเดบิตและเครดิต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของประชาชนในการเดินทางอีกด้วย”

        รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในทุกภาคส่วนมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพราะดิจิทัลเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านบริการวิชาการ รวมไปถึงการบริหารจัดการ อีกทั้งยังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้โครงการ “Smart University” จะเป็นการร่วมกันสร้างองค์ความรู้และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมในระดับสากลผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวบัตรเดบิต SCB SWU แมงมุม ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องใช้เงินสด และได้รับประโยชน์เต็มที่ของบัตรแมงมุม ที่จะทำให้การใช้ชีวิตของกลุ่มอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย และพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง”

      นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “หลังจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว.) ผ่านโครงการ “Smart University” ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้น ได้มีความคืบหน้าของโครงการฯ มากมาย อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน SWU ที่รวมความต้องการการใช้งานจากทั้งนิสิต บุคลากร ทั้งในแง่การให้บริการ Financial และ Non-Financial อำนวยความสะดวกให้การใช้ชีวิตในวันแต่ละวันในมหาวิทยาลัยผ่านไปได้อย่างง่ายดาย การจัดตั้ง Too Fast To Sleep การจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดใช้เงินสดภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสังคมต้นแบบของเมืองไทย ที่พร้อมรับการเข้ามาของกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีในปัจจุบัน และล่าสุด ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดตัว “บัตรเดบิต SCB SWU แมงมุม” บัตรใบพิเศษที่รวมคุณสมบัติของ บัตรเดบิต บัตรแสดงตน และบัตรแมงมุม เข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกเต็มที่ ทั้งด้านการทำธุรกรรมด้านการเงินต่างๆ อาทิเช่น ชำระค่าสินค้าแทนการใช้จ่ายเงินสด, ฝาก ถอน โอน จ่ายบิลที่ตู้เอทีเอ็ม, ใช้แสดงตัวตนภายในองค์กร, ใช้บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน, ใช้เข้าออกสถานที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งยังใช้เป็นบัตรร่วมโดยสารในระบบขนส่งมวลชนได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าบัตรเดบิต SCB SWU แมงมุม เป็นบัตรแรกที่ให้คุณทั้งแสดงตัวในองค์กร และเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนได้ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีทางด้านการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลที่แท้จริง ธนาคารมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” (The Most Admired Bank) ที่สามารถเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงินที่ดีขึ้น และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมที่สุด”

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here