ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยนายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร และนางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน ‘นิทรรศการรักษ์หัวใจ’ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่    ถนนสีลม พร้อมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แก่   มูลนิธิฯ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานคนที่ 1 ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการ และดร.ธาริษา วัฒนเกส กรรมการบริหาร ร่วมรับมอบ     เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ รณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษา และป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ที่นับเป็นโรคเสี่ยงลำดับต้นๆ ของคนไทย

 นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “นิทรรศการรักษ์หัวใจ” พร้อมมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเพื่อลดสาเหตุของการเจ็บป่วย โดยเฉพาะกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับหัวใจที่เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขระดับประเทศ และมีสถิติของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาจนกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของคนไทย

 “ทุกคนรู้ว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือ การมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้” นายเดชา กล่าว

ทั้งนี้ “นิทรรศการรักษ์หัวใจ” นับเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ ควบคู่กับการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพหัวใจ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น กิจกรรม เช็ค-ชม -ช้อป ในบรรยากาศย้อนยุคสไตล์ Retro-Vintage รับพาสปอร์ตจากบูทมูลนิธิฯ เพื่อเดินชมงาน และรับแสตมป์ประทับ จาก 6 จุด เพื่อรับชมนิทรรศการให้ความรู้ และรับบริการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและสุขภาพหัวใจโดยแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในเวลา 12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 29 โดยในวันที่ 17 ธ.ค. 2561 พลเอกนายแพทย์ประวิชช์ ตันประเสริฐ บรรยายในหัวข้อ  “ออกกำลังกายดีต่อใจ คนไทยแข็งแรง” , 18 ธ.ค. 2561 ผศ.ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ บรรยายหัวข้อ “กินผักเพียงวันละ 400 กรัม พาชื่นฉ่ำอุรา” และวันที่ 19 ธ.ค. 2561 แพทย์หญิงปิยะนุช  รักพาณิชย์ จะบรรยายในหัวข้อ “ป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ ด้วยการแพทย์ผสมผสาน”

 นอกจากนี้ ยังบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ สามารถเลือกช้อปผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ ‘อาหารรักษ์หัวใจ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากผู้ประกอบการ SME ของ  ‘เพื่อนคู่คิด’ รวมกว่า 20 ร้านค้า เช่น ขนมเค้กเพื่อสุขภาพ ข้าวอบกรอบ อาหารเดลิเวอรี่เพื่อผู้ป่วยอายุรกรรม สายรัดข้อมืออัจฉริยะ ผักผลไม้ออแกนิค  เป็นต้น

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here