บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิตโดยคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานจำนวนกว่า 50 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี จัดโดยรัฐบาลไทยร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในงานมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานีเมื่อ 7 ธันวาคม 2561

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.