เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น (ASD) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Smart Security & Smart Factory ด้านเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจรได้เปิดตัว Universal VMS (Video Management System) ตัวแรกของเอเชียเป็นนวัตกรรมที่จะทลายทุกข้อจํากัดที่จะทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็น Video ต่างยี่ห้อ ต่างระบบ หรือต่างประเภทกัน ให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากันเป็นระบบเดียวกันได้อย่างง่ายดาย บ. ASD เป็นรายแรกและเป็นรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันพัฒนาและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของเทคโนโลยี ในประเทศเกาหลี ที่ได้รับมาตรฐาน ISO14001 และ ISO9001 ให้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยมุ่งจับกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Video ที่เป็นอุปกรณ์ต่างระบบ ต่างยี่ห้อ ต่างประเภท หรืออยู่ต่างสถานที่กัน ให้สามารถเชื่อมต่อมายังส่วนกลางหรืออยู่ในหน้าจอเดียวกันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการ หรือการให้บริการต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณได้เป็นอย่างมาก และสินค้า Universal VMS นี้พร้อมวางตลาดแล้ววันนี้ ผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

        นายสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ( ASD Distribution) เปิดเผยว่า เราเป็นบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายระบบอุปกรณ์สำหรับ Smart Security & Smart Factory เช่น ระบบกล้องวงจรปิดทุกระบบครบวงจร รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงคุณภาพสูง มากว่า 10 ปี โดยบริษัทฯได้รับการแต่งตั้งและไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และบริษัทฯ เรามีตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ  บริษัทฯมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนจำหน่ายทั้งในด้านสินค้าและการให้บริการ อีกทั้งจัดให้มีการสัมมนาเปิดตัวสินค้าใหม่เพื่อให้ความรู้ ได้เห็นสินค้าจริงและได้ทดลองใช้ รวมถึงการออกบูธจัดแสดงสินค้าตามงานต่างๆ และการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าผ่านสื่อและSocial Media มาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์องค์กรที่มีปัญหา เรื่องการรวมระบบและเข้ากันได้จากความหลากหลายของระบบ หรือต่างยี่ห้อ ต่างประเภทของอุปกรณ์ หรืออยู่ต่างสถานที่กัน แต่ต้องการจะเชื่อมต่อระบบให้สามารถควบคุมมารวมกันที่ศูนย์เดียวกันได้หรือจะแสดงบนหน้าจอเดียวกันได้ (Single Screen Monitoring) และสามารถสื่อสารแบบสองทางได้ และล่าสุดนี้ ASD ได้เปิดตัวสินค้าตัวแรกของเอเชีย ที่เป็นระบบรวมศูนย์ที่ชื่อว่า “Universal VMS” (Video Management System) ภายใต้แบรนด์ EdgeHandler จากประเทศเกาหลีใต้ สู่ลงตลาด ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่จะทลายทุกข้อจํากัดของความแตกต่างที่จะช่วยให้การเชื่อมต่อและรวมศูนย์ทุกระบบสำคัญไว้ในที่เดียวกัน หรืออยู่ในหน้าจอเดียวกันได้  โดยจะทำการเชื่อมต่อให้อุปกรณ์ปลายทางที่เป็นสัญญาณภาพ (Video) ทั้งในระบบเดียวกัน หรือต่างระบบกัน หรือจากหลากหลายยี่ห้อ หรือหลากหลายชนิดอุปกรณ์ หรือที่อยู่ต่างสถานที่กัน  ไม่ว่าจะเป็นระบบ CCTV (IP/Analog), Display Viewboard, Access Control, Fire Alarm, POS, File Server หรืออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักรต่างๆ ที่อยู่ปลายทาง ด้วย HDMI Port ให้สามารถเชื่อมต่อและรวมมายังศูนย์ควบคุมกลาง (Service& Security  Center) โดยผ่านระบบเครือข่าย LAN หรือ WAN เพื่อแสดงภาพ (Monitor) หรือจะเป็นการควบคุม (Control) อุปกรณ์ปลายทางให้มาอยู่ในหน้าจอเดียวกันได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรองรับการพูด-คุย หรือสื่อสารแบบ 2-way Communications ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการ หรือการให้บริการดูแล (Maintenance and Onsite Service) ระบบต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปได้ง่าย สะดวกและประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกมากมาย  จึงเหมาะอย่างยิ่งกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีระบบขนาดใหญ่หรือที่มีหลากหลายระบบหรือมีจำนวนสาขาหลายแห่ง รวมถึงการออกแบบระบบ (Solution Design) สำหรับการทำ Smart City Solution หรือ Smart Security ก็จะยิ่งช่วยให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานลดข้อจำกัดในเรื่องต่างๆ ไปอีกมาก รวมถึงจะช่วยให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณลงไปได้มาก

สำหรับจุดเด่นของ Universal VMS มีมากมาย เช่น

สามารถเชื่อมต่อให้กับ อุปกรณ์ต่างระบบ, ต่างยี่ห้อ, ต่างประเภทของอุปกรณ์ ต่างสถานที่ ให้สามารถเชื่อมต่อเข้ามารวมอยู่ในระบบหรือหน้าจอเดียวกันได้ (Single Screen Monitoring)

สามารถควบคุม(Control) อุปกรณ์ปลายทางด้วย Mouse/ Keyboard เพื่อปรับหรือ Setup ค่าต่างๆใน Software หรือจะสั่ง Reboot อุปกรณ์ปลายทางก็ได้สามารถสื่อสารด้วยเสียงจากต้นทาง-ปลายทาง (Support Audio) แบบ 2 ways ได้

  • ตัวอุปกรณ์ Universal VMS เป็นแบบ Hardware Appliance ไม่ต้องใช้ OS หรือ Softwareจึงมีความเสถียรสูง ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่อง License Software อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีการบีบอัดแบบใหม่ที่เป็น 265 มีการบีบอัดข้อมูลมากและมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดเก็บหรือส่งผ่านข้อมูลในระบบ LAN/ WAN จะใช้ Bandwidth ที่ต่ำกว่าและได้ภาพที่คมชัด และ Realtime      มากกว่า
    • ทำให้การจัดการและบริหารระบบอุปกรณ์ CCTV Monitoring หรือระบบ Security ประเภทต่างๆ ที่มีต่างรุ่น ต่างยี่ห้อ หรือต่างระบบกัน ให้สามารถเชื่อมต่อรวมเข้ามาอยู่ในระบบหรือในหน้าจอเดียวกันได้อย่างง่าย สะดวก ไม่สับซ้อน และทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆได้อีกจำนวนมาก
    • มีทีมงานวิศวกร ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการออกแบบระบบต่างๆ คอยให้คำแนะนำหรือปรึกษาการออกแบบ Solution ต่างๆ หรืออบรมให้ความรู้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจที่มีสาขา บริษัท / องค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานราชการ

        นอกจากนี้ ASD Distribution เรายังมีทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบระบบ และ Hotline Call Center คอยให้บริการ หรือให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ในการออกแบบหรือการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรับประกันสินค้า รวมทั้งมีอะไหล่สำรองในกรณีฉุกเฉิน   สนใจเป็นเจ้าของหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย Universal VMS ได้แล้ววันนี้ ได้ที่ www.asd.co.th , LINE ID : @asd.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-451-1055” คุณสุนทรกล่าวในท้ายสุด

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here