นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่
นางณินทิรา โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ ซึ่งสมาคมฯได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 11 ณ อาคารมูลนิธิฯ ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.