(ซ้าย)นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(ขวา) นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร รองประธานอาวุโสผ่ายการตลาดบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

หลังจากประสบความสำเร็จในหลายตลาดทั่วโลก ซิกน่า ประเทศไทยจึงได้เปิดตัวประกันสุขภาพกลุ่ม“CIGNA SPECTRUM” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย แผนประกันสุขภาพกลุ่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและปิดช่องว่างความกังวลของกลุ่มExpat หรือกลุ่มชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มผู้บริหารชาวไทย

นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทยบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “การเปิดตัวประกันสุขภาพกลุ่มCIGNA SPECTRUM เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในการยกระดับมาตรฐานสุขภาพและความเป็นอยู่ของกลุ่ม Expat และครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้บริหารชาวไทยซิกน่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าทำงานสำหรับกลุ่ม Expat ทั่วโลกซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ซิกน่า ประเทศไทยเป็นผู้นำในตลาดประกันสุขภาพ ด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายเป็นตัวเลขสองหลักขณะที่ตลาดประกันสุขภาพโดยรวมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 การเปิดตัวแผนประกันสุขภาพกลุ่ม CIGNA SPECTRUM ในครั้งนี้ ซิกน่ามั่นใจว่าจะสามารถช่วยองค์กรนายจ้างต่างๆในด้านการบริหารจัดการสวัสดิการให้กับพนักงาน ทำให้มีเวลามุ่งเน้นและดูแลในธุรกิจส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้นนอกจากนั้นซิกน่ายังมีเครือข่ายการบริการด้านสุขภาพ ที่ทั้งองค์การนายจ้างรวมถึงพนักงานสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จากผลสำรวจ CIGNA 360° Well-being Survey และ Globally Mobile Surveys ของซิกน่าซึ่งเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ทำงานและอาศัยในอยู่ในประเทศต่างๆที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตนพบว่า คนส่วนใหญ่ค่อนข้างพึงพอใจกับการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ จากปัจจัยเรื่องค่าตอบแทนที่สูงกว่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามระดับความพึงพอใจโดยรวมยังถือว่าต่ำกว่าผู้ที่อาศัยและทำงานในประเทศบ้านเกิดของตนนอกจากนั้นพวกเขายังกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลหากตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวเกิดเจ็บป่วย รวมถึงการไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพออีกด้วย

กลุ่ม Expatกว่าครึ่งหนึ่งมองว่าการมีความคุ้มครองจากประกันสุขภาพเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศแต่ความเป็นจริงแล้วร้อยละ 40 ของคนกลุ่มนี้ทำงานในบริษัทที่ไม่มีสวัสดิการด้านสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ซิกน่าจึงได้เปิดตัวCIGNA SPECTRUM เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มExpat รวมถึงกลุ่มผู้บริหารชาวไทย

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพรรองประธานอาวุโสผ่ายการตลาด บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ซิกน่าศึกษาพฤติกรรมความต้องการด้านสุขภาพของกลุ่มExpat รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล ดังนั้นนอกจากแผนประกันสุขภาพกลุ่มที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลแล้วซิกน่ายังมีนวัตกรรมที่เรียกว่า “ซิกน่า อองวอย” ซึ่งเป็นออนไลน์พอร์ทัลและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับลูกค้าCIGNA SPECTRUMซึ่งจะเข้ามาพลิกโฉมการบริการในตลาดประกันสุขภาพได้”

ด้วยซิกน่า อองวอย ลูกค้าสามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือบนเว็บไซต์ โดยลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลสถานพยาบาลในเครือข่ายของซิกน่าที่มีมากกว่า1 ล้านแห่งทั่วโลกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า122,000

รายและคลินิกในเครือกว่า14,000แห่งทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมให้การช่วยเหลือลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการต่างๆและบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์(Medical Second Opinion)อีกด้วย

ในช่วงแรกของการเปิดตัวแผนประกันสุขภาพกลุ่ม Cigna Spectrumซิกน่าวางแผนการใช้ช่องทางการขายผ่านโบรกเกอร์ชั้นนำในประเทศไทย และจะเดินหน้าขยายช่องทางการขายผ่านช่องทางการขายอื่นๆในเร็วๆนี้

หมายเหตุ

-CIGNA 360° Well-being Surveyปี 2017เป็นผลสำรวจโดยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ออนไลน์ มีผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 2,003 คน มีอายุตั้งแต่ 25-59 ปีเป็นกลุ่มคนที่อาศัยและทำงานนอกประเทศบ้านเกิดของตน ใน 20 ประเทศ ทั้งเอเชียแปซิฟิค ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และสหรัฐอเมริกา

-CIGNA 360° Well-being Survey ปี 2018 เป็นผลสำรวจโดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์เกือบ 14,500 ราย ใน 23 ประเทศ นับเป็นผลสำรวจที่มีข้อมูลจากหลากหลายประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลก

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here