นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายมาซายูกิ สุงาวาร่า (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ด้านบริการทางการเงิน ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ทางธุรกิจ การฝึกอบรมบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการขยายการค้าการลงทุนเข้าไปในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here