นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม ทีเส็บ จัดกิจกรรม “TCEB Themes Familiarisation” ลงพื้นที่เมืองพัทยา หนึ่งในไมซ์ซิตี้ของไทย เพื่อประเมินศักยภาพและแสดงความคิดเห็นสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ (Thailand MICE Magnificent Themes) ในการผลักดันไมซ์ ซิตี้ และยกระดับเมืองต่างๆ ของไทยให้เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมสัมมนา  การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมองค์กรนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ โดยได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์จากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ นางสาวประภาพรรณ สังข์เมือง ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ที่ 2 จากซ้าย)  นายเสรี  จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายลภณ ซ่อมประดิษฐ์   อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ที่ 1 จากขวา) เข้าร่วมกิจกรรม ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.