ในยุคที่ประเทศไทยมีการเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินมากขึ้น จึงไม่ใช่แค่กลุ่มผู้มีรายได้สูงเท่านั้นที่จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับการลงทุน แต่ในปัจจุบันใครๆ ต่างก็หันมาสนใจด้านการลงทุนกันมากขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยแต่ละคนก็มีรูปแบบการวางแผนและบริหารการลงทุนของตนที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำ การลงทุนในกองทุน การลงทุนในหุ้น ฯลฯ แต่ในยุคที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญ คนส่วนใหญ่ต่างมีเวลาน้อยลง “การใช้บริการด้านการบริหารการลงทุนและความมั่งคั่ง”จึงเป็นวิธีที่คนนิยมใช้ในการบริหารจัดการการเงินของตนกันอย่างแพร่หลาย ผู้ใช้บริการจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยและบริการต่าง ๆ ที่จะได้รับ ในการเลือกผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

     นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันการเงินหลายแห่งได้จัดให้มีบริการด้านการบริหารการลงทุนและความมั่งคั่ง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ธนาคารซิตี้แบงก์ เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ให้บริการดังกล่าวแก่ลูกค้าแบบครบวงจร และด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนทั่วโลกที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้รู้ว่าอะไร หรือปัจจัยใด ที่ควรจะพิจารณาในการเลือกใช้บริการด้านการบริหารการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับตนเองที่สุด โดยสรุปเป็น 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

 1. ตัวช่วยด้านนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยี
  ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองให้ทันตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการด้านการบริหารการลงทุนและความมั่งคั่งต่างๆ ควรจะต้องนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งจะทำให้การลงทุน ง่าย สะดวก คุ้มค่า และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  สำหรับธนาคารซิตี้แบงก์ ยังคงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และนำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการให้บริการ อาทิ โทเทิล เวลท์ แอดไวเซอร์ (Total Wealth Advisor) หรือเครื่องมือวางแผนทางการเงินตามที่จะเน้นตามเป้าหมายและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละบุคคล ดัชนีชี้วัดการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ (Citigold Diversification Index) ซึ่งจะช่วยชี้วัดระดับการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ทำให้ลูกค้าสามารถเห็นพอร์ตการลงทุนภาพรวมและกระจายความเสี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ซิตี้ ฟันด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (Citi Fund Explorer) ที่จะช่วยค้นหา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกองทุนผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกองทุนกลายเป็นเรื่องง่าย ฯลฯ

  2.อัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมทั่วโลก

  ในยุคที่โลกหมุนเร็วขึ้น เหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตลาดหุ้นและการลงทุน การอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ และมีข้อมูลที่ครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ให้บริการดังกล่าวควรจะต้องทำอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถวางแผนและแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยธนาคารซิตี้แบงก์เองมีการให้บริการทั้งข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลการวิเคราะห์ที่ประมวลโดยนักวิเคราะห์ของซิตี้กว่า 400 คนทั่วโลก ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของทั้งใน และต่างประเทศได้อย่างครบถ้วนและทันเหตุการณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุนของตนอีกด้วย

  3.ที่ปรึกษาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ

  เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ลุกค้าจึงควรมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพเป็นเสมือนเพื่อนที่ไว้ใจมาคอยช่วยให้คำปรึกษาและจัดการด้านการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ธนาคารซิตี้แบงก์ มีทีมผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอยเป็นคู่คิดทางการเงินให้แก่ลูกค้า ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (Investment Consultant) และผู้จัดการการเงินส่วนบุคคล (Relationship Manager) ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรจาก Wharton โดยทีมผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะทำความเข้าใจความต้องการทางการเงินและเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า คอยติดตามและแนะนำการปรับปรุงพอร์ตการลงทุนพร้อมรายงานภาพรวมของการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลตอบแทนของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน

  นอกจาก 3 ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ลูกค้าควรพิจารณาถึงเรื่องสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษ รวมถึงความสะดวกที่ควรจะได้รับจากการใช้บริการด้านการบริหารการลงทุนและความมั่งคั่งจากผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้ในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านการเดินทาง ด้านไลฟ์สไตล์ ฯลฯ โดยธนาคารซิตี้แบงก์ ได้มอบสิทธิพิเศษที่หลากหลายแก่ลูกค้าซิตี้โกลด์ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมีการลงทุนตามที่ทางธนาคารฯ กำหนด รวมถึงสิทธิพิเศษด้านการเดินทางต่างๆ เช่น การเป็นสมาชิก Marriott Club Cardบริการรถลีมูซีนในกว่า 30 เมืองในอเมริกาและยุโรป ฯลฯ นอกจากนี้ ลูกค้าซิตี้โกลด์ยังสามารถใช้บริการเครือข่ายของซิตี้แบงก์ ไม่ว่าจะเป็น สาขาธนาคารฯ เครื่อง ATM และซิตี้โกลด์ออนไลน์ได้ทั่วโลก

  อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยและตัวแปรสำคัญอื่นๆ ที่ลูกค้าควรนำมาพิจารณาประกอบเพิ่มเติม ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการลงทุน พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนรอบคอบก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการบริหารการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการให้คำแนะนำด้านการลงทุน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ของ ก.ล.ต. อีกด้วย นายดอน กล่าวทิ้งท้าย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการบริการแนะนำการลงทุน สามารถติดต่อได้ที่ www.citibank.co.th/citigold

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here