นางสาวพจณี คงคาลัย  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  (ซ้ายสุด)  ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)  ร่วมกับ  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ที่ 2 จากขวา) และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (ขวาสุด) ร่วมจัดกิจกรรม ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2” ชวนคนไทยสานต่อการให้ สร้างวินัยการออมให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามรอยพระราชจริยวัตร ในการเป็น กษัตริย์นักออม” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการเป็น นักออมเพื่อให้” นำเงินออมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พระราชปณิธานสุดท้ายของพระองค์เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยธนาคารกรุงเทพซึ่งมีศักยภาพความพร้อมด้านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ กว่า 1,163 สาขา ที่รองรับสมัคร นักออม ซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง รวมถึงระบบออนไลน์แบงก์กิ้งที่แข็งแกร่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในส่วนของการโอนเงินออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีทั้งการสแกน QR Code ผ่านโมบายแบงก์กิ้งของทุกธนาคาร และการสแกน Barcode ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) เอทีเอ็ม (ATM) หรืออินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) ของทุกธนาคาร หรือผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารกรุงเทพ ทั้งนี้ เริ่มสมัครลงทะเบียนเป็น นักออมเพื่อให้’ ด้วยตนเองได้ที่ธนาคารกรุงเทพ 1,163 สาขา ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤศจิกายน 2561 หรือ สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บwww.savingforgiving.com  ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 โดยกระปุกที่ระลึกมีจำนวนจำกัด./

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here