ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มอบทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนน้ำใจ EXIM ให้สังคม” ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่เป็นบุตรหรือธิดาของพนักงานบริษัทผู้ประกอบการ SMEs ใน 3 ระดับ ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือ ปวช. และอุดมศึกษาหรือ ปวส. รวมจำนวน 65 ทุน จำนวนรวม 920,000 บาท ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ EXIM BANK เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here