ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล ประจำปี 2561 โดยมียอดเงินทำบุญจำนวน 1,463,208.50 บาท ณ วัดวังเพิ่ม – พระภาวนา อ.ปากช่อง   จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสาขาของวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here