เอไอเอ ประเทศไทย โดย นายแพทย์ประมุกข์ทรงจักรแก้ว(ขวา)ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นตัวแทน รับรางวัลองค์กรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ : Health Literate Organizations Comment : HLO Commitmentจากนายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในงานประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทยการขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งเอไอเอประเทศไทยเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอประเทศไทยที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามคำมั่นสัญญา“Healthier, Longer, Better Lives” เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลชมหานาคกรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here