นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากขวา)    นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นายดำรงค์ กฤษณามระ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสังคมและส่งเสริมธุรกิจ (ที่ 3 จากซ้าย)   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    ร่วมมอบรถตู้จำนวน  1  คัน  แก่  ผศ.นพ. ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์  กรรมการบริหาร และเหรัญญิก  (ที่ 4 จากขวา)   พร้อมนางมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการ มูลนิธิรามาธิบดีฯ (ที่ 2 จากขวา) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิรามาธิบดีฯ สำหรับใช้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ดำเนินการตกแต่งรถตู้ที่ธนาคารได้เคยส่งมอบให้กับมูลนิธิไว้ปฏิบัติงานเมื่อปีพ.ศ. 2558 ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และดูใหม่ตลอดเวลา 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.