ด่วน!!! สำหรับผู้ประกอบกิจการยาง

        กยท. ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม “โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)” วงเงิน 20,000 ล้านบาท สร้างแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบกิจการยาง ดูดซับปริมาณยางออกจากระบบ รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3 % ต่อปี

         สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม นี้ เท่านั้น

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.