บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายวิวัฒน์ กาญจนวิจิตร (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขานครสวรรค์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA1st VIP จำนวน 1,040,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายยงยุทธ ทันบำรุง (กลาง) ผู้รับประโยชน์และเป็นสามีของนางสุนีย์ ทันบำรุง ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนายไพฑูรย์ หนูมูล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพยุหะคีรี ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2561

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here