กรุงไทย– แอกซ่าประกันชีวิตผู้น าตลาดประกันสุขภาพและความคุ้มครอง เปิดตัว โครงการ“ุงไทย– แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร” เพื่อเพิ่มการให้บริการด้านสุขภาพแก่ลูกค้าและสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นพร้อมการบริการประสานงานด้านสุขภาพแก่ลูกค้ด้วยความมุ่งมั่น ยืดหยัดที่จะมอบบริการที่ยอดเยี่ยมเหนือระดับแก่ลูกค้าของบริษัทฯทั่วประเทศ

มร. อังเดร ซานิค กรรมการผ้จัดการู ธุรกิจประกันสุขภาพ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตกล่าวว่า“จาก การที่ภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครองด้านสุขภาพ ประกอบกับ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมให้ผู้เอาประกันภัย้นสามารถนำค่าเบี ้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่มีความหลากหลายตรงตาม ความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาภาพรวมธุรกิจประกันสุขภาพมีการเติบโตสูงขึ้น 11% และสำหรับกรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิตครึ่งปีแรกมีเบี้ยประกันรวมจากผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพเพิ่มขึึ้น 20 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

กรุงไทย– แอกซ่า ประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผู้ถือครองประกันสุขภาพของบริษัทฯกว่า 640,000 ท่าน ซึ่งเร็วๆบริษัทฯนี้ เตรียมออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ที่สามารถสนองความต้องการที่หลากหลายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เรายังพัฒนาบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า โดยการให้บริการกับลูกค้ารูปแบบใหม่ผ่านโครงการ“กรุงไทยแอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร” ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เหนือระดับครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับลูกค้ากรุงไทย– แอกซ่า ประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ”

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดทำโฆษณาออนไลน์“แคร์”ชื่อ ซึ่งคุณจุไรวรรณ ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯเป็น ผู้บอกเล่าเรื่องราวของตน ที่ได้รับบริการจากโครงการฯ จนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ผู้รับชมจะได้สัมผัสกับความสมจริงของ เรื่องราวที่เกิดขึ้น พร้อมบริการของโครงการ โดยโฆษณาดังกล่าวจะเริ่มสื่อสารในสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นต้นไป และสื่ออื่นๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์สื่อโฆษณานอกบ้านและ(Out of Home Media)”

นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. กรุงไทย– แอกซ่า ประกันชีวิตกล่าวถึง “โครงการ “กรุงไทย– แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร” ว่าเป็นบริการเหนือระดับสำหรับลูกค้ากรุงไทย–แอกซ่า ที่ถือกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพเมื่อลูกค้าต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลทีมพยาบาลจะให้บริการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสถานพยาบาล พร้ อมประสานงานด้านต่างๆเพื่อให้ลูกค้า ได้รับความสะดวกสบายประหยัดค่ารักษาพยาบาลและได้รับการรักษาที่รวดเร็ว พร้อมการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าลูกค้าจะหายจากอาการเจ็บป่วย และสามารถกลับมาใช้ ชีวิตได้ อย่างเป็นปกติซึ่งการให้คำแนะนำจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลสุขภาพการบริการและได้รับบริการในสถานพยาบาลในเครือข่ายอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถพิจารณาทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจ็บป่วยจาก อาการของโรคกระดูกและข้อกระดูกสันหลังโรคเรื้อรังและโรคมะเร็งเพราะจุดมุ่งหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการดูแล ลูกค้าอย่างดีที่สุดเพราะเราแคร์คุณกว่าใคร”

“สำหรับโครงการ“กรุงไทย– แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร” ได้เริ่มดำเนินการโครงการนำร่องตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2561 ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า และวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม ลูกค้ากรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต และผู้สนใจโครงการ โดยตั ้งแต่เริ่มโครงการมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และภายในปี 2561บริษัทฯคาดว่า จะมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มสูงยิ่งขึ้นเป็นจำนวนมาก

กรุงไทย– แอกซ่า ประกันชีวิต ยังคงเดินหน้าพัฒนาการประกันสุขภาพในทุกๆ ด้านโดยผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าและพัฒนาการบริการที่ดีที่สุดประกอบกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นดิจิตั ต่างๆโดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านความก้าวหน้าของดิจิตัล และเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึเพื่อลดความเสี่ยง้นและภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับลูกค้าประโยชน์ต่อทัซึ่งเป็น ้งลูกค้า และบริษัทั ้งนี ้เป้าหมายอันสูงสุดของเราคือ การได้ เป็ นเพื่อนคู่คิดกับลูกค้าได้และมีชี่วิตที่ดีขึยให้ลูกค้นตามใจปรารถนา ตัวอย่างของกิจกรรมต่างๆ ที่เราได้จัดทโดยเน้นการสร้าขึ้น างการตระหนักรู้ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพผ่านกิจกรรม“Steplife” ที่มีทั้งกิจกรรมภายในส าหรับพนักงาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถวิ่งระยะทาง 10 กิโลได้ภายใน 10 สัปดาห์ผ่านพอตแคส หรือการเผยแพร่เสียงรวมไปถึงการพูดคุยเล่าเรื่องสนทนาเรื่องต่างๆผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ร่วมกับมีเดียพาร์ทเนอร์TheStandard ที่สนับสนุนให้คนไทยเริ่มออกก าลังด้วยการเดินหรือวิ่งและกิจกรรมเน้นการมีสุขภาพดี“Happy Healthy Fit on Tour” ที่จะจัดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ใน 4 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น พิษณุโลก ชลบุรี และหาดใหญ่ จ.สงขลา ” มร. อังเดร ซานิค กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าที่สนใจโครงการ “กรุงไทย–แอกซ่าแคร์คุณกว่าใคร” วมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ แบบประกันและ คุ้มครองสุขภาพการบริการและกิจกรรมอื่นๆสามารถสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายทั ้งช่องทางตัวแทนละ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร1159 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือwww.krungthai-axa.co.th

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here