เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป ดังนี้

 

1.      นายเชาวลิต  เอกบุตร  เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

2.      นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล  เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

 

3.      นายนิธิ ภัทรโชค เป็น President, Cement – Building Materials Business, Head of Ceramics Business Committee และดูแลงานในตำแหน่ง Vice President-Building Products and Distribution Business อีกตำแหน่งหนึ่ง

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here