นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ในพิธีต้อนรับเรือจารุภูมิ ซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าสัญชาติไทย สามารถบรรทุกสินค้าได้สูงสุด 1,668 ทีอียู เดินทางจากประเทศจีนตรงมายังกรุงเทพฯ ทันทีที่เรือสร้างเสร็จและพร้อมเดินทางมายังท่าเรือในประเทศไทยเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์ เพื่อใช้ขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังแหลมฉบังเพื่อตอบสนองโครงการพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และเชื่อมต่อไปยังฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน และจีน ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของอาเซียน โดยมีท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์กลาง ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here