คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บมจ. ทีทีดับบลิว เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร “ESG 100 Certificate”  จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานกรรมการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจาก 683 บริษัทจดทะเบียนทั่วประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 3 ติดต่อกัน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า TTW เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานที่       โดดเด่นครบทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า และยั่งยืน (Sustainable Investment) แก่นักลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่กำลังมองหาบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบมจ.ทีทีดับบลิว นอกจากเป็นผู้นำในด้านการบริหารน้ำอย่างครบวงจรแล้ว ควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคมมาโดยตลอด เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนต่อไป

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.