เอสซีจี โดย นายสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม ผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์พีวีซี เอสซีจี และผู้ผลิตประตูหน้าต่างวินด์เซอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะสู่ไทยแลนด์ 4.0” กับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของอาชีวศึกษา ทั้งการส่งเสริมความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยเฉพาะวัสดุที่ผลิตจากพลาสติกประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย

ทั้งนี้ เอสซีจีจะยังคงสานต่อโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบุคลากรด้านแรงงานที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและยั่งยืนตลอดไป

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here