นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เสนอบริการ “ประกัน CLM (CLM Trade Insurance)” ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในกลุ่มประเทศ CLM ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา (Cambodia, Lao PDR and Myanmar) ให้แก่ผู้ส่งออก SMEs ไทยที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน  1 ล้านบาทต่อครั้งและส่งออกภายใต้เทอมการชำระเงินสูงสุดไม่เกิน 90 วัน โดยผู้ส่งออก SMEs สามารถเลือกรูปแบบความคุ้มครองได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่กำหนดเอง ค่าเบี้ยประกันต่อกรมธรรม์เริ่มต้นเพียง 3,300 บาท ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 90% ของมูลค่าความเสียหาย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.