เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางภควิภา เจริญตรา (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการและกิจการภายนอก ร่วมด้วย นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย มอบการสนับสนุนสื่อความรู้เพื่อสุขภาพ ให้กับเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี .พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  พร้อมกันนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังมอบเงินสนับสนุนสมทบการปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ในพิธีเปิดงานสัปดาห์เพื่อสุขภาพ AIA Vitality Wellness Week” ณ อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ ถนนเดโช

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.