นายดิถีชัย ลิมโปดม (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ ดร. ไพศาล อิทธิธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 1,264 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตในอนาคต สำหรับการดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here