ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ (สนช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบรางวัลให้กับทีม 360 Truck นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจ และรางวัล Show case ในการจัดงาน“MIT Global Startup Workshop 2018”  โดยเป็นแผนธุรกิจเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการการขนส่ง ที่ขากลับรถขนส่งมักจะวิ่งโดยไม่มีการขนส่งสินค้าใดๆ โดยมีแอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพื่อการจัดส่งสินค้า ทำให้ขากลับของรถขนส่งสินค้าไม่เสียเปล่า  ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่า เอ็มไอที ประเทศไทย และMassachusetts Institute of Technology Global Startup Workshop (MITGSW) ณ  ศศินทร์

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.