เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช (ที่ 8 จากซ้าย แถวหน้า) ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ และผู้บริหารฝ่ายประกันสุขภาพ จัดสัมมนาร่วมกับผู้บริหารและผู้นำทีมปฏิบัติการจากโรงพยาบาลในโครงการ AIA Preferred Providers 39 แห่ง ที่โรงแรมนารายณ์ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อผนึกความร่วมมือ ประสานการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นการส่งมอบคุณค่าที่ดีเลิศแก่ลูกค้าประกันสุขภาพร่วมกัน ทั้งด้านการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ การดูแลรักษาพยาบาล และการบริการที่ประทับใจ สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่มุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Healthier, Longer, Better Lives)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here