นายวิชัย ตั้งเจตนาพร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจงานค้า สายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ รางวัลสถาบันการเงินที่ให้บริการตราสารหนี้ยอดเยี่ยม(Best Bond House) โดยมีความเป็นเลิศทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และรางวัลสถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ยอดเยี่ยม (Best Bond Dealer) จากงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 (ThaiBMA Best Bond Awards 2017) จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here