นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต้อนรับ ดร.วชิรา อารมย์ดี (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และวิทยากรในงานสัมมนา “โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs”  จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออก SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและความรู้ทางการเงินอื่นๆ จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมมูลค่า 30,000 บาทต่อกิจการ และนำไปใช้ทดลองซื้อ FX Options กับธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here