นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ –กลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงวัย  เพื่อเป็นความร่วมมือภาครัฐในการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้สูงวัยมีงานทำตามความต้องการ สร้างรายได้  ลดการพึ่งพิงและลดภาระการเลี้ยงดูครอบครัว โดยมี นายศักดิ์สกล  จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมลงนาม ณ  ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.