ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนให้โรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ห่างไกลสามารถดำเนินงานรักษาคนไข้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการรักษาพยาบาลเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงให้การสนับสนุนคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) จัดคอนเสิร์ตการกุศล “ศรัทธาเพื่อชีวิต” โดยศิลปินวงคาราบาว พร้อมมอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา โดยมี นางสาววรดา ตั้งสืบกุล รองผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนธนาคารฯ มอบเงินให้แก่ แพทย์หญิง สุภาพร โรยมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here