แม็คโคร เดินหน้าแผนธุรกิจ สานต่อเจตนารมย์การเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ” ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนล่าง เปิดแม็คโคร สาขาพิจิตร โดยได้รับเกียรติจากท่านณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

นายไพศาล รุ่งวชิรา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฎิบัติการสาขาบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  “กว่า 28 ปี ที่แม็คโคร ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นและเป็นผู้นำด้านค้าส่งที่จัดหาสินค้าและบริการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าสมาชิกกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าของเราประกอบด้วย ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โรงแรม  ร้านอาหาร ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร และองค์กรต่างๆ เช่นโรงเรียน สำนักงาน และหน่วยงานของรัฐ โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดทางธุรกิจ ด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และหลากหลาย ในราคาที่ลูกค้าสมาชิกของเรา สามารถนำไปจำหน่ายได้อย่างมีกำไร และทำให้สามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่าง   มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยล่าสุด ได้เปิดตัวสาขาที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อีกหนึ่งจังหวัดในลุ่มแม่น้ำทางภาคเหนือ ที่มีศักยภาพและกำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับความเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ”

แม็คโคร สาขาพิจิตร ถือเป็นสาขาที่ 113 ของแม็คโคร เปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ที่หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพดี ใหม่ สด สะอาด ในราคาขายส่งกว่า 12,000 รายการ ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น. บนพื้นที่ 5,287 ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์รวม 242 คัน  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิ่น  ซึ่งได้แก่ ร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย ร้านอาหาร ภัตตาคาร ธุรกิจที่พักโรงแรม รีสอร์ท ให้มีแหล่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการ สามารถนำไปขายต่อหรือแปรรูปเพื่อสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการสร้างอาชีพ รวมถึงการให้ความรู้ในเชิงธุรกิจค้าปลีก เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรโดยรวม

นายไพศาล กล่าวต่อว่า “นอกจากนี้ แม็คโคร ยังดำเนินธุรกิจด้วยการตั้งมั่นในธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีค่านิยมขององค์กรที่ตั้งมั่นอยู่บนประโยชน์ 3 ประการ  คือ ยังประโยชน์ต่อประเทศชาติ ยังประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และ ยังประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งเห็นได้จาก การที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการผลักดันและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ อันจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ท้องถิ่น การจ้างพนักงานในท้องถิ่น การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ให้แก่ร้านค้าปลีกท้องถิ่นและร้านโชห่วย ทั้งที่เป็นสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับผู้ผลิต และเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และสะอาด สำหรับลูกค้าของเราเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของแม็คโคร ในการเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ” และในวันนี้   ผมมีความยินดีที่จะเรียนทุกท่านว่า แม็คโครได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ  และสโมสรโรตารีชาลวันพิจิตร เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุนสำหรับนักเรียน ในชุมชนที่ใกล้เคียงสาขา”

 

“แม็คโครมุ่งมั่นในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

ด้วยการบริการด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรมและจริงใจ  เคียงคู่สังคมไทยมากว่า 28 ปี”

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here