บุญทักษ์  หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี และ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อข้าราชการทหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวคิดเพื่อบริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลา 5 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุตรหลานข้าราชการกำลังพล เพื่อเปลี่ยนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    ตามปรัชญา TMB Make THE Difference ณ กองทัพอากาศ

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here