คุณ

ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว หรือ TTW ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก MITSUI & CO., (THAILAND) LTD. นำโดย Mr.Isao Kuroda (กลาง) President & CEO of MITSUI & CO., (THAILAND) LTD. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม โดยปัจจุบัน MITSUI & CO., (THAILAND) LTD. ยังคงเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในหุ้นของ TTW ด้วยการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ซึ่งมีจำนวนหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 25.98% หรือคิดเป็น 1,036,5000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560)

        ปัจจุบันโรงผลิตน้ำประปาบางเลน มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดที่ 440,000 ลบ.ม./วัน ส่งจ่ายน้ำประปาคุณภาพมาตรฐานสากลให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม, อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เพื่อทดแทนการใช้น้ำบาดาล แก้ปัญหาแผ่นดินทรุด และตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำประปาที่ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย TTW เริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นับตั้งแต่ปี 2547 รองรับความต้องการของผู้ใช้น้ำทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือนด้วยน้ำประปาที่มี “คุณภาพ เพียงพอ” และ “ต่อเนื่อง”

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.