.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศแต่งตั้งนายพารณ อิศรเสนา    ณ อยุธยา ขึ้นเป็นรักษาการแทนผู้อำนวยการ ของสถาบันฯ  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560  ระหว่างการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร.ดีพัค ซี เจน ผู้อำนวยการคนเก่า ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนิสิตเก่า เตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับ รักษาการผู้อำนวยการคนใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายภายใต้ วิสัยทัศน์ To be at the forefront of graduate management study in Asia Pacific and among leading international institutions of management education.” (เป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้า ด้านการบริหารจัดการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษานานาชาติชั้นนำของโลก )

 

      สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในปี ค,ศ.1982 ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  The Kellogg School of Management แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น และ Wharton School แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ซึ่งปัจจุบันศศินทร์มีเครือข่ายกับสถาบันชั้นนำทั่วโลกนอกจากนี้แล้ว ศศินทร์ยังเป็นสถาบันแห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก 2 สถาบันที่มีชื่อเสียงของโลก  ได้แก่ AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)แห่งสหรัฐอเมริกา และ  EQUIS (European Quality Improvement System) แห่งภาคพื้นยุโรป ทำให้ศศินทร์ก้าวขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย   

 

       เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า กว่า 3 ทศวรรษ ที่ผ่านมา บุคลากรของศศินทร์  ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ และการทำประโยชน์ด้านต่างๆเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในพันธกิจ “จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด และส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการในเชิงหลักการ และในเชิงปฏิบัติ โดยเน้นถึงวัฒนธรรมและแนวคิดแบบเอเชีย” 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here