บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI  ต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจาก Asia Insurance (Cambodia) Plc.  บริษัทร่วมทุนของกรุงเทพประกันภัย ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ในโอกาสที่ Asia Insurance (Cambodia) Plc.  ครบรอบ 20 ปีแห่งการดำเนินงาน โดยมีนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและพนักงาน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here