ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งนายวิธพล เจาะจิตต์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล

นายวิธพลดูแลรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกรุงศรี พร้อมมุ่งมั่นร่วมสร้างกรุงศรีในการเป็นองค์กรที่น่าทำงาน ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรกรุงศรีทุกระดับ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรุงศรีสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

นายวิธพลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนร่วมงานกับกรุงศรี นายวิธพลมีประสบการณ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรชั้นนำ โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งช่วยดูแลบริษัท เมอร์เซอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ควบคู่กันไป และยังเคยเป็นประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจ Marsh & McLennan Corporation
(ประเทศไทย) อีกด้วย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.