บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด โดย คุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท  (ที่2จากซ้ายมือ) มอบทุนการศึกษา “จากใจพีเอฟพี” ให้แก่นักศึกษาจากกัมพูชา 11 คน เพื่อเข้าเรียนโครงการวิทยาลัยในโรงงาน ตามพระราชดำริของซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม(ที่3จากซ้ายมือ) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมปูเทียม จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.