สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ประจำปี 2559 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จำนวน 1,000,000 บาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here