รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (คนที่ 3 จากซ้าย แถวที่ 2 ) ประธานกรรมการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เปิดหลักสูตรอบรมการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการระหว่างแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า และครอบคลุมในทุกมิติของการทำงาน  ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิน์น พลัส แวนดา แกรนด์

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.