ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ส่งออกไทย ร่วมกันจัดโครงการ SCB Intelligent Trade Program (SCB ITP) หลักสูตร อบรมความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการขยายตลาดของธุรกิจไทยสู่ต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจการส่งออก รวมถึงผู้สนใจที่กำลังมองหาตลาดส่งออกในอนาคต โดยมีนางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment and Small SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ (กลาง) นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ขวา) และนางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซ้าย) ร่วมพิธีเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเข้าโครงการในครั้งนี้ จำนวน 90 คน 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here