บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสุชาติ ฐิติรัตนาภินันท์ (ที่ 5 จากซ้าย)ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาให้แก่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการออกบูทงานนิทรรศการ “Dek-D’s Admission&Ent 4.0 Fair”
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเมศวร์ ฮาชิม หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.