นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE) ร่วมกับ นาย เหว่ยเฟียง ซาง ( Mr. Weifeng Zhang ) ประธานกรรมการ Beijing Sifang Automation CO., Ltd (Sifang) ลงนามสัญญาความร่วมมือการทำตลาดโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของภาครัฐให้สำเร็จลุล่วง ณ ชั้น 29 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ส  สำนักงานใหญ่

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.